• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Quý khách có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề báo cáo  Từ ngày  Nguồn 
Phân tích kinh tế | Tổng số báo cáo: 265
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
09/07/2014 BSC_Báo cáo chiến lược Vĩ mô & Thị trường 6 tháng 2014 BSC Tiếng Việt Download 29
09/07/2014 Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 6 năm 2014 BSC Tiếng Việt Download 29
09/05/2014 BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ &THỊ TRƯỜNG THÁNG 4/2014 BVSC Tiếng Việt Download 11
17/04/2014 BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ &THỊ TRƯỜNG QÚY I/2014 BVSC Tiếng Việt Download 14
15/04/2014 VCBS - BÁO CÁO KINH TẾ VĨ MÔ QUÝ I 2014 VCBS Tiếng Việt Download 11
09/04/2014 VCBS - Báo cáo Kinh tế Vĩ mô Tháng 4 - 2014 VCBS Tiếng Việt Download 10
30/12/2013 Báo cáo kinh tế vĩ mô 2013: GDP cao hơn mong đợi - VCSC VCSC Tiếng Việt Download 7
18/12/2013 Kinh tế vĩ mô tháng 11/2013: Tiếp tục hồi phục nhưng sự bứt phá chưa đến VCBS Tiếng Việt Download 12
16/12/2013 Báo cáo trái phiếu và tiền tệ tháng 11/2013: Cầu trái phiếu ở mức cao VCSC Tiếng Việt Download 10
15/11/2013 Báo cáo kinh tế vĩ mô tháng 10/2013: Dấu hiệu phục hồi nền kinh tế tiếp tục được ghi nhận VCBS Tiếng Việt Download 9
18/10/2013 KInh tế vĩ mô quý 3 năm 2013: Ưu tiên nhiều hơn cho tăng trưởng_VCBS VCBS Tiếng Việt Download 11
09/10/2013 Báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tháng 9/2013 - BVSC BVSC Tiếng Việt Download 15
04/10/2013 Báo cáo cập nhật vĩ mô: GDP tăng, lạm phát giảm_VCSC VCSC Tiếng Việt Download 5
10/09/2013 Kinh tế vĩ mô tháng 8/2013: Kinh tế phục hồi chậm với các điểm sáng le lói VCBS Tiếng Việt Download 9
09/09/2013 Báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tháng 8/2013 - BVSC BVSC Tiếng Việt Download 12
13/08/2013 Kinh tế vĩ mô tháng 7 năm 2013: Tín hiệu phục hồi chưa rõ nét VCBS Tiếng Việt Download 8
02/08/2013 Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 7/2013: Kinh tế chưa thể khởi sắc KIMENG Tiếng Việt Download 12
04/07/2013 Báo cáo vĩ mô tháng 6/2013: Nền kinh tế phục hồi yếu BSC Tiếng Việt Download 12
10/06/2013 Báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tháng 5/2013 - BVSC BVSC Tiếng Việt Download 14
07/06/2013 Báo cáo vĩ mô tháng 5/2013: Dấu hiệu hồi phục thoát đáy đã rõ nét hơn VCBS Tiếng Việt Download 8
07/05/2013 Báo cáo kinh tế vĩ mô và thị trường tháng 4 - 2013 - BVSC BVSC Tiếng Việt Download 13
02/05/2013 Triển vọng thị trường Việt Nam quý 2/2013: bắt đầu mạnh mẽ hơn HSBC Tiếng Việt Download 7
10/01/2013 Báo cáo kinh tế vĩ mô năm: 2012 hy sinh tăng trưởng lấy lại niềm tin, hướng tới nền tảng mới bền vững 2013 VCBS Tiếng Việt Download 9
03/01/2013 Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam 2013: Khởi đầu với một nền tảng mạnh mẽ hơn HSBC Tiếng Việt Download 10
02/01/2013 Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam WB Tiếng Việt Download 42
10/12/2012 Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam WB Tiếng Việt Download 42
06/12/2012 Tổng quan vĩ mô tháng 11/12: Dấu hiệu phục hồi dần rõ nét VCBS Tiếng Việt Download 5
05/12/2012 Báo cáo cập nhật kinh tế vĩ mô tháng 11//2012 PHS Tiếng Việt Download 7
02/11/2012 Kinh tế vĩ mô và triển vọng thị trường Việt Nam 11/2012 HSBC Tiếng Việt Download 8
01/11/2012 PMI ngành sản xuất Việt Nam Quý 4/2012 HSBC Tiếng Việt Download 7