• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư | Tổng số báo cáo: 13
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
01/08/2008 Báo cáo kết quả giao ban sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đầu tư tháng 7 và tình hình KT-XH 7 tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 8
29/06/2008 Báo cáo Tình hình KT-XH tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2008, các giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm MPI Tiếng Việt Download 13
01/01/2008 Báo cáo Triển khai kế hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 22
04/09/2008 Báo cáo Tình hình kinh tế-xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 4
31/07/2008 Báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 3
28/02/2008 Báo cáo bổ sung tình hình KT-XH năm 2007 và triển khai kế hoạch phát triển KT-XH năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 12
30/09/2008 Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thương mại-dịch vụ tháng 9 và chín tháng đầu năm MPI Tiếng Việt Download 5
30/09/2008 Báo cáo tình hình sản suất nông lâm nghiệp và thuỷ sản tháng 9 và chín tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 4
30/09/2008 Báo cáo tình hình sản suất công nghiệp tháng 9 va 9 tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 3
30/09/2008 Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 9 va 9 tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 4
30/09/2008 Báo cáo KQ SX, KD, dịch vụ và đầu tư tháng 9 và tình hình KT-XH 9 tháng năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 6
31/07/2008 Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 7 va 7 tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 6
31/08/2008 Báo cáo đầu tư nước ngoài tháng 8 va 8 tháng đầu năm 2008 MPI Tiếng Việt Download 5