• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách | Tổng số báo cáo: 6
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
29/12/2008 CS-04. Nghiên cứu số 1: Giải pháp kích cầu CEPR Tiếng Việt Download 32
30/09/2008 CS-03. Cơ cấu và tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong 9 tháng đầu năm và một số dự báo CEPR Tiếng Việt Download 20
27/10/2008 CS-02. Ước lượng ảnh hưởng của việc tăng giá điện lên chi tiêu hộ gia đình và toàn bộ nền kinh tế CEPR Tiếng Việt Download 41
28/09/2008 CS-01. Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: Một số phân tích định lượng ban đầu CEPR Tiếng Việt Download 29
22/12/2008 Vê chính sách chống suy thoái của Việt Nam hiện này (Nghiên cứu số 1) CEPR Tiếng Việt Download 31
28/07/2008 Ảnh hưởng của tăng giá xăng dầu: một số phân tích định lượng ban đầu CEPR Tiếng Việt Download 27