• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Ngân hàng Thế giới | Tổng số báo cáo: 24
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
02/01/2013 Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam WB Tiếng Việt Download 42
10/12/2012 Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam WB Tiếng Việt Download 42
30/10/2012 East Asia and Pacific Data Monitor WB Tiếng Anh Download 9
04/06/2012 Tình hình phát triển kinh tế Việt Nam cập nhật WB Tiếng Việt Download 34
20/12/2011 TAKING STOCK-An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments WB Tiếng Anh Download 29
20/12/2011 Điểm lại cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam 2011 WB Tiếng Việt Download 30
09/06/2011 Expect gradual improvement in Vietnam’s economic situation WB Tiếng Anh Download 33
16/12/2010 Taking Stock - An Update on Vietnam's Recent Economic Developments WB Tiếng Anh Download 26
16/12/2010 Điểm lại Cập nhật tình hình Phát triên KTVN - Hội nghị nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho VN WB Tiếng Việt Download 26
01/11/2010 Robust Recovery, Rising Risks - EAST ASIA AND PACIFIC ECONOMIC UPDATE 2010, VOLUME 2 WB Tiếng Anh Download 108
04/11/2010 Doing business 2011 WB Tiếng Anh Download 267
20/10/2010 East Asia and Pacific Economic Update - Vietnam report WB Tiếng Anh Download 3
10/06/2010 An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments WB Tiếng Anh Download 31
07/01/2010 Doing Business 2010 - Vietnam WB Tiếng Anh Download 79
03/12/2009 Taking Stock December 2009 Vietnamese WB Tiếng Việt Download 28
03/12/2009 Taking Stock December 2009 WB Tiếng Anh Download 28
23/06/2009 Global Development Finance WB Tiếng Anh Download 167
11/06/2009 Điểm lại Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam WB Tiếng Việt Download 38
05/12/2008 Điểm lại Báo cáo cập nhật tình hình phát triển kinh tế của Việt Nam WB Tiếng Việt Download 30
05/12/2008 Taking Stock An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments WB Tiếng Anh Download 28
15/12/2008 Regulatory Cost of Doing Business in 178 Economies WB Tiếng Anh Download 79
05/12/2008 Vietnam Development Report 2009 - Capital Matters WB Tiếng Anh Download 156
05/06/2008 Taking Stock An Update on Vietnam’s Recent Economic Developments WB Tiếng Anh Download 26
30/06/2008 Tóm tắt những trao đổi và khuyến nghị của các tổ chức Quốc tế thông qua bản báo cáo WB Tiếng Anh Download 7