• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Savills | Tổng số báo cáo: 7
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
17/01/2012 Thị trường Bất động sản Hà Nội Q4/2011 Savills Tiếng Việt Download 9
17/01/2012 Thị trường Bất động sản TP. Hồ Chí Minh Q4/2011 Savills Tiếng Việt Download 10
12/10/2011 Thị trường Bất động sản 6T2011 Savills Tiếng Việt Download 10
23/12/2010 Ho Chi Minh City Office Market Q3 2010 Savills Tiếng Anh Download 17
06/07/2009 Thị trường Bất động sản Hồ Chí Minh Việt Nam Q1/2009 Savills Tiếng Anh Download 5
06/07/2009 Thị trường Bất động sản Hà Nội Việt Nam Q1/2009 Savills Tiếng Anh Download 5
16/01/2009 Hotel Market - Ho Chi Minh City Q2-2007 Savills Tiếng Anh Download 23