• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Trung tâm Nghiên cứu Chính sách và Phát triển | Tổng số báo cáo: 2
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
25/03/2009 Tác động của Khủng hoảng Kinh tế Tài chính Toàn cầu đến Việt Nam DEPOCEN Tiếng Anh Download 22
12/03/2009 Chính sách Kích cầu trong hoàn cảnh Việt Nam DEPOCEN Tiếng Việt Download 40