• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
MOODy | Tổng số báo cáo: 3
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
28/09/2012 Moody downgrades Vietnam''s govt bond rating to B2 MOODY Tiếng Anh Download 5
12/07/2011 Vietnam Premature Monetary Easing is Credit Negative MOODY Tiếng Anh Download 3
31/08/2008 Moody’s Global Banking MOODY Tiếng Anh Download 26