• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Ngân hàng HongKong - Thượng Hải | Tổng số báo cáo: 89
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
02/05/2013 Triển vọng thị trường Việt Nam quý 2/2013: bắt đầu mạnh mẽ hơn HSBC Tiếng Việt Download 7
25/01/2013 Asian Economics January 2013 HSBC Tiếng Anh Download 21
10/01/2013 HSBC Emerging Markets Index Q4 2012 HSBC Tiếng Anh Download 13
03/01/2013 Triển vọng kinh tế vĩ mô Việt Nam 2013: Khởi đầu với một nền tảng mạnh mẽ hơn HSBC Tiếng Việt Download 10
07/12/2012 PMI ngành sản xuất tại Việt Nam - tháng 12/2012 HSBC Tiếng Việt Download 4
07/12/2012 HSBC Vietnam Manufacturing PMI - 12/2012 HSBC Tiếng Anh Download 4
02/11/2012 Kinh tế vĩ mô và triển vọng thị trường Việt Nam 11/2012 HSBC Tiếng Việt Download 8
02/11/2012 Viet Nam at a glance: November 2012 HSBC Tiếng Anh Download 8
01/11/2012 PMI ngành sản xuất Việt Nam Quý 4/2012 HSBC Tiếng Việt Download 7
03/10/2012 Viet Nam at a glance - October 2012 HSBC Tiếng Anh Download 8
05/09/2012 Viet Nam at a glance: Good things come to those who wait HSBC Tiếng Anh Download 7
05/09/2012 Triển vọng kinh tế Việt Nam tháng 9/2012 HSBC Tiếng Việt Download 8
04/09/2012 Viet Nam Manufacturing PMI HSBC Tiếng Anh Download 4
04/09/2012 Chỉ số PMI ngành sản xuất của Việt Nam HSBC Tiếng Việt Download 4
11/07/2012 HSBC Emerging Markets Index Q2.2012 HSBC Tiếng Anh Download 13
11/07/2012 Chỉ số phát triển kinh tế tại các thị trường mới nổi QII/2012 HSBC Tiếng Việt Download 4
02/07/2012 HSBC Purchasing Managers'' Index TM Press Release HSBC Tiếng Anh Download 3
01/06/2012 Vietnam at a Glance HSBC Tiếng Anh Download 8
02/05/2012 Vietnam at a Glance: An unwellcome companion: slowing growth HSBC Tiếng Anh Download 7
07/02/2012 IQ Investment Quarterly - Year of the Dragon HSBC Tiếng Anh Download 37
07/07/2011 Macro Asian Economics Q32011 HSBC Tiếng Anh Download 95
24/05/2011 Vietnam - Inflation climbing toward 20% HSBC Tiếng Anh Download 4
06/05/2011 Vietnamese policymakers seem well aware of the current economic situation HSBC Tiếng Anh Download 3
04/01/2011 Equity Strategy Pan-Asia First Quarter 2011 HSBC Tiếng Anh Download 68
07/12/2010 The Year Ahead in Asia HSBC Tiếng Anh Download 92
06/12/2010 Asian FX: VND depreciation pressures rising HSBC Tiếng Anh Download 4
11/11/2010 Time to give Vietnam a second chance HSBC Tiếng Anh Download 73
09/11/2010 Taking a U-turn - Vietnam hikes rates HSBC Tiếng Anh Download 3
14/09/2010 Vietnam Monitor Issue 30 - Still room for improvement HSBC Tiếng Anh Download 16
19/08/2010 VND depreciated 2% - Currencies Vietnam Flashnote HSBC Tiếng Anh Download 4