• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề HSG - Hoa Sen Group
Nguồn TIM Invetsment and Management Consulting JSC
Chi tiết
  • Ngày: 15/09/2009
  • Số trang: 5
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: English
Nội dung The fair value of the company is calculated at VND 76,800 per share. Revenue growth forecast is quite conservative, assuming that it takes HSG five years to fully utilize its additional capacity from the new factory. • Rating: BUY for long-term investment horizon. The stock is traded at 22.5x 2009 PIE and 10.3x 2010 fw PIE.