• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề MCV - CTCP Cavico
Nguồn Công ty cổ phần Chứng khoán Trường Sơn
Chi tiết
  • Ngày: 29/03/2010
  • Số trang: 5
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Với doanh thu tăng mạnh từ 2 hồ chứa nước. TSS ước lợi nhuận sau thuế 2010 của công ty sẽ đạt khoảng 42,5 tỷ đồng trên vốn ĐL 120 tỷ đồng. TSS khuyến nghị đầu vào cổ phiếu MCV với mức giá mục tiêu 32.000 – 35.000 đồng/cp. (Mức giá này đã được chúng tôi điều chỉnh so với các doanh nghiệp trong cùng nhóm ngành, ngoại trừ SQC đang được giao dịch ở mức P/E quá cao).