• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề PVD - CTCP Khoan và dịch vụ khoan Dầu khí
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 25/08/2010
  • Số trang: 8
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Trong 6 tháng đầu năm, PVD đã vượt kế hoạch với 6 giàn khoan đang hoạt động (3 giàn khoan của PVD và 3 giàn khoan thuê ngoài). Tuy nhiên, tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do các các giàn khoan thuê ngoài có tỷ suất lợi nhuận thấp. Đã có những dấu hiệu cho thấy giá cho thuê giàn khoan đã tạo đáy và có thể sẽ tăng lên trong một vài quý tới. Trong khi đó, lãi suất đồng USD vẫn chưa có dấu hiệu tăng, do đó chi phí lãi vay USD sẽ không ảnh hưởng đến lợi nhuận của PVD.