• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề PHR - CTCP Cao su Phước Hòa
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 30/08/2010
  • Số trang: 8
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung 2010 là một năm tốt cho hoạt động kinh doanh của PHR mà theo HSC, doanh thu tăng 75% và lợi nhuận tăng 51%. Câu chuyện tăng trưởng này phần lớn nhờ giá cao su tăng mặc dù năm nay công ty đưa ra thị trường hai loại sản phẩm có chất lượng và giá bán cao hơn là mủ SVRCV50 & SVRCV60 (chiếm hơn 50% doanh thu). EPS dự kiến không chịu tác động pha loãng và đạt 4,811 đồng, tăng 49.5%; P/E dự phóng đạt 8.0 lần. Tuy nhiên, công ty đang vay khá nhiều nợ ngắn hạn để tài trợ cho chiến lược đa dạng hóa của công ty, trong đó bao gồm các dự án sẽ tạo ra dòng tiền cho công ty trong các năm tới, dự án trồng cao su tại Campuchia và một số dự án bất động sản.