• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề LCG - CTCP Licogi 16
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 27/08/2010
  • Số trang: 8
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Ở mức P/E dự báo hiện tại là 5.5 lần, thấp hơn so với mức trung bình ngành, cổ phiếu này có thể khá hấp dẫn để đầu tư ngắn hoặc trung hạn. Tuy nhiên trong dài hạn công ty có thể gặp khó khăn cho đến khi họ tìm kiếm được nguồn vốn để tài trợ cho các dự án với mức lãi suất hợp lý.