• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề VST - CTCP Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 27/08/2010
  • Số trang: 9
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Cổ phiếu hiện tại có vẻ rất rẻ với P/E dự phóng chỉ đạt 4.3 lần và P/B dự phóng là 1.1 lần. Tuy nhiên, với mô hình kinh doanh không ổn định cộng với khoản nợ ngoại tệ lớn, chúng tôi không khuyến nghị mua vào VST theo phân tích cơ bản.