• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề DIG - Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 21/09/2010
  • Số trang: 9
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm thấp hơn so với kế hoạch nhưng điều này nằm trong kế hoạch của công ty do DIG muốn giảm khoản thuế phải nộp bằng việc ghi nhận doanh thu chủ yếu trong 6 tháng cuối năm. Chúng tôi cho rằng công ty sẽ vượt kế hoạch đề ra và cũng đã điều chỉnh tăng dự báo về doanh thu lợi nhuận của mình. Tuy nhiên, kể từ năm 2011, DIG sẽ chịu tác động từ việc Nghị định 69&71 có hiệu lực có thể làm chậm tiến độ triển khai dự án. Điều này sẽ tác động lên toàn bộ ngành bất động sản và các công ty bất động sản sẽ chịu tác động nhiều hơn. Với quỹ đất lớn, tình hình tài chính tốt và có ban lãnh đạo tốt, DIG vẫn là một trong cổ phiếu chúng tôi ưa chuộng trong ngành bất động sản với P/E dự phóng thấp là 7.1 lần và cổ phiếu hiện có giá thấp hơn 34% so với giá trị tài sản ròng theo dự tính của HSC.