• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề SPM - CTCP S.P.M
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 12/10/2010
  • Số trang: 11
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Cổ phiếu SPM khá rẻ với P/E dự phóng chỉ đạt 6.9 lần (cổ phiếu của công ty không bị pha loãng trong năm nay). Có thể nói SPM là một công ty dược phẩm tăng trưởng năng động với những ngành kinh doanh ngoài ngành kinh doanh chính đáng chú ý.