• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề TRA - CTCP Traphaco
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 01/11/2010
  • Số trang: 11
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung TRA đã công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm khả quan với doanh thu và lợi nhuận lần lượt hoàn thành 69% và 83% kế hoạch năm. Với doanh thu lợi nhuận mảng thương mại không đạt được như kỳ vọng đã ảnh hưởng đến doanh thu nhưng nhờ việc cơ cấu sản phẩm được cải thiện đã nâng cao được tỷ suất lợi nhuận. HSC dự báo P/E dự phóng năm 2010 sẽ đạt 7.9 lần và năm 2011 đạt 6.1 lần. Nói chung, TRA là một công ty có tiềm năng tăng trưởng mạnh về dài hạn với chiến lược tập trung vào các sản phẩm đông dược và chúng tôi tiếp tục khuyến nghị các nhà đầu tư dài hạn mua vào.