• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề VNM - CTCP Sữa Việt Nam
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 10/11/2010
  • Số trang: 5
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Mặc dù tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhưng trong quý 3, công ty vẫn đạt được mức tăng trưởng lợi nhuận trước thuế rất khả quan: tăng 55.6% so với quý 3 năm 2009 và tăng 25.1% so với quý 2 năm nay. Lý do chính là khoản lợi nhuận khác 400.7 tỷ chủ yếu đến từ lợi nhuận bán nhà mày cà phê Sài Gòn cho Công ty Trung Nguyên. VNM hiện có P/E dự phóng năm 2010 là 9 lần và P/B là 3.5 lần. Chúng tôi tiếp tục giữ mức đánh giá cổ phiếu VNM là Vượt trội (Outperform).