• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề VNS - CTCP Ánh Dương Việt Nam
Nguồn Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Chi tiết
  • Ngày: 11/11/2010
  • Số trang: 8
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Chúng tôi dự báo sơ bộ doanh thu năm 2011 sẽ đạt 2,126 tỷ đồng, tăng 29%; lợi nhuận thuần đạt 170 tỷ đồng, giảm 13% do không có sự đóng góp lớn của hoạt động bất thường như trong năm 2010. EPS dự phóng năm 2011 là 5,671đ; P/E dự phóng là 5.1 lần. Chúng tôi vẫn tiếp tục khuyến nghị Mua đối với cổ phiếu VNS.