• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Bạn có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề Báo cáo Năng lực cạnh tranh Việt Nam
Nguồn Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TW
Chi tiết
  • Ngày: 06/12/2010
  • Số trang: 182
  • Tải file: Download
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Nội dung Việt Nam sẽ cần phải vươn lên mô hình tăng trưởng hiện nay nếu không muốn bị tắc lại ở mức thu nhập trung bình thấp và phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng cao từ các nền kinh tế mới nổi. Để làm được việc đó, Việt Nam cần liên tục nâng cấp các nền tảng năng lực cạnh tranh sẵn có của mình cũng như tạo dựng những lợi thế cạnh tranh mới để bước lên một nấc thang phát triển mới