• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Quý khách có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề báo cáo  Danh mục:  Ngành: 
Bán lẻ Bảo hiểm Bất động sản Công nghệ Thông tin
Dầu khí Dịch vụ tài chính Điện, nước & xăng dầu khí đốt Du lịch và Giải trí
Hàng & Dịch vụ Công nghiệp Hàng cá nhân & Gia dụng Hóa chất Ngân hàng
Ô tô và phụ tùng Tài nguyên Cơ bản Thực phẩm và đồ uống Viễn thông
Xây dựng và Vật liệu Y tế
Phân tích ngành | Tổng số báo cáo: 229
Phát hành Tiêu đề Nguồn Ngôn ngữ File Số trang
20/03/2014 Tác động thông tư sửa đổi Thông tư 02/2013/TT-NHNN tới hoạt động Hệ thống Ngân hàng BVSC Tiếng Việt Download 10
25/02/2014 Báo cáo cập nhật ngành thép 2013 - SBSC SBSC Tiếng Việt Download 6
25/12/2013 Báo cáo cập nhật ngành dệt: Cơ hội đến từ TPP KIMENG Tiếng Việt Download 5
24/12/2013 Báo cáo cập nhật ngành Dược: Tăng trưởng ổn định KIMENG Tiếng Việt Download 10
04/12/2013 Báo cáo ngành mía đường năm 2013: Tiếp tục khó khăn SBSC Tiếng Việt Download 7
26/11/2013 Báo cáo ngành cao su Việt Nam: Trả cổ tức cao dù ở đáy chu kì VCSC Tiếng Việt Download 19
22/11/2013 Báo cáo ngành bất động sản 2013: Mua ở đáy chu kì VCSC Tiếng Việt Download 14
15/11/2013 Ngành dịch vụ cảng: cập nhật tình hình hoạt động thực tế một số cảng tại Hải Phòng VCSC Tiếng Việt Download 8
07/10/2013 Báo cáo ngành ngân hàng Q2 & Q3/2013: Lãi suất chạm đáy, tín dụng cải thiện, VAMC đã khởi động VCBS Tiếng Việt Download 19
05/08/2013 Báo cáo cập nhật ngành cao su tự nhiên: Lượng tăng, giá giảm KIMENG Tiếng Việt Download 8
18/07/2013 Hiệp định TTP: cơ hội cho ngành dệt may Việt Nam VCSC Tiếng Việt Download 11
12/06/2013 Báo cáo ngành thủy sản Việt Nam 2013 FPTS Tiếng Việt Download
20/05/2013 Báo cáo ngành săm lốp Việt Nam 2012 BVSC Tiếng Việt Download 42
15/05/2013 Báo cáo ngành điện 2013 BSC Tiếng Việt Download 5
14/05/2013 Báo cáo ngành cao su thiên nhiên năm 2013 FPTS Tiếng Việt Download 31
07/05/2013 Báo cáo cập nhật ngành ngân hàng Q1/2013 VCBS Tiếng Việt Download 15
06/05/2013 Báo cáo phân tích ngành thép và triển vọng phát triển ngành ABS Tiếng Việt Download 12
11/01/2013 Báo cáo cập nhật ngành bất động sản: giải pháp cứu trợ của Chính phủ VCSC Tiếng Việt Download 6
02/01/2013 Báo cáo cập nhật ngành điện năm 2012: Phát triển theo hướng nhiệt điện PHS Tiếng Việt Download 8
24/12/2012 Ngành ngân hàng cập nhật: Stress testing các ngân hàng niêm yết VCSC Tiếng Việt Download 25
21/12/2012 Báo cáo ngành săm lốp quý 3/2012 ABS Tiếng Việt Download 16
12/12/2012 Báo cáo cập nhật ngành mía đường: Một năm đầy khó khăn KIMENG Tiếng Việt Download 12
05/12/2012 Báo cáo ngành cao su tự nhiên Q3/2012 VCBS Tiếng Việt Download 12
29/11/2012 Báo cáo cập nhật ngành đường Q3/2012 PHS Tiếng Việt Download 7
23/11/2012 Ngành bất động sản Q3/2012: Khó khăn còn kéo dài VCBS Tiếng Việt Download 17
16/11/2012 Ngành ngân hàng cập nhật Q3/2012: Vấn đề tiếp tục nóng VCBS Tiếng Việt Download 14
15/11/2012 Ngành khoáng sản Việt Nam Q3/2012 FPTS Tiếng Việt Download 7
07/11/2012 Ngành bất động sản Q3/2012: Thị trường vẫn tiếp tục trầm lắng PHS Tiếng Việt Download 11
07/11/2012 Tái cấu trúc Tập đoàn PetroVietnam 2012-2015 - Triển vọng tăng trưởng PHS Tiếng Việt Download 10
17/10/2012 Ngành cao su tự nhiên 2012 ABS Tiếng Việt Download 17