• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Quý khách có thể truy cập thư viện hàng nghìn báo cáo phân tích trong nước và quốc tế về các công ty niêm yết trên HOSE và HASTC, cũng như phân tích ngành, tình hình kinh tế vĩ mô Việt Nam, các thị trường mới nổi và toàn cầu.
Tiêu đề PVG - Báo cáo phân tích công ty
Nguồn ORS
Chi tiết
  • Ngày 23/05/2013
  • Số trang 6
  • Tải file Download
  • Ngôn ngữ Tiếng Việt
Nội dung

Với cái nhìn tổng quan, doanh thu của PVG tăng trưởng qua các năm. Loại trừ các yếu tố gây đột biến doanh thu, tỷ lệ tăng trưởng doanh thu bình quân qua 5 năm gần nhất của PVG đạt tối thiểu trên 20%. Riêng năm 2012, trước khó khăn chung của nền kinh tế, tốc độ tăng trưởng doanh thu của PVG tuy giảm nhưng vẫn đạt tăng 7.6% so với 2011.