• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
 • (028)39118014
 • 15/05/2012 05:03 AM

  Từ 05/03/2012, theo công văn số 463/UBCK-PTTT ngày 20/02/2012 về việc triển khai kéo dài thời gian giao dịch sang buổi chiều tại các SGDCK và công văn số 3023/UBCK-PTTT ngày 21/09/2011 về việc hủy bỏ thời gian thanh toán T+1 đối với giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ trở lên, thời gian giao dịch tại hai sở được thực hiện như sau:


  Thời gian giao dịch:

  Lưu ý:


  Thời gian giao dịch được áp dụng đối với thị trường giao dịch chứng khoán niêm yết và thị trường giao dịch chứng khoán các công ty đại chúng chưa niêm yết (UPCoM).


  Lệnh có giá trị trong suốt thời gian giao dịch, không hết hạn trong thời gian nghỉ giữa phiên.


  Hủy bỏ quy định thời gian thanh toán T+1 đối với giao dịch thỏa thuân từ 100,000 cổ phiếu/chứng chỉ quỹ trở lên kể từ ngày 05/03/2012.


    

 • Các tin khác