• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
 • (028)39118014
 • 10/08/2010 12:00 AM
  Quy định về giao dịch chứng khoán tại ORS
  Lệnh của khách hàng hợp lệ khi:

  -          Lệnh được ghi đầy đủ, rõ ràng, không bị tẩy xóa.

  -          Lệnh được gửi cho công ty đúng thời gian qui định.

  -          Lệnh có đủ ký quĩ theo yêu cầu của UBCKNN

  Nhà đầu tư phải có tiền hoặc chứng khoán trong tài khoản trước khi đặt lệnh giao dịch.

  Khi giao dịch của khách hàng được thực hiện, số tiền hoặc số chứng khoán của khách hàng sẽ được chuyển vào tài khoản khách hàng sau 03 ngày làm việc kể từ  ngày giao dịch.

  Phí mua chứng khoán của Khách hàng sẽ được tính trừ ngay vào tài khoản của khách hàng.
   
  Công ty CP Chứng khoán Phương Đông sẽ cung cấp báo cáo tình hình tài khoản giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư khi có yêu cầu.
    

 • Các tin khác