• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Xếp hạng cơ bản sau đây được ORS tính toán dựa trên một số chỉ tiêu tài chính và thông tin giao dịch của cổ phiếu. Điểm xếp hạng được đánh trong khoảng 0-100 điểm, theo thứ tự từ cao đến thấp. Người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm thứ hạng của một hoặc nhiều cổ phiếu cụ thể bằng cách nhập mã cổ phiếu vào ô "lọc theo mã chứng khoán". Ngoài ra, ORS cũng bổ sung chức năng sắp xếp được đặt ngay bên cạnh tiêu đề; người dùng có thể sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần theo giá trị của các chỉ tiêu và điểm xếp hạng.
Lọc theo Mã CK
Mã CK Vốn hóa
(Tỷ đồng)
EPS
(Đồng/CP)
ROE NPM P/E D/E TTDTT TTLNST Thanh khoản Điểm