• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

 Lĩnh vực hoạt động
1  Môi giới chứng khoán
2
 Tự doanh chứng khoán
3
 Tư vấn tài chính và Đầu tư chứng khoán
4
 Lưu ký chứng khoán


 

Kính chúc quý khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt.