• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Hướng dẫn sử dụng nhanh - Dữ liệu giao dịch thị trường cập nhật đến ngày

Top 10 Cổ Phiếu nên Mua theo tín hiệu

  • MUA
  • BÁN

Top 10 Cổ Phiếu khuyến nghị Mua trong ngày của ORS

  • MUA
  • BÁN
STT Mã CK Sàn Tín hiệu Tỷ lệ thành công Tỷ suất sinh lợi quá khứ
STT Mã CK Sàn Số lượng tín hiệu Tỷ lệ thành công bình quân Tỷ suất sinh lợi quá khứ
Bảng thống kê "Top 10 cổ phiếu có tín hiệu Mua/Bán trong ngày có tỷ lệ thành công cao nhất" xét trên tất cả các chỉ tiêu toàn thị trường.
Bảng thống kê "Top 10 cổ phiếu nên Mua/Bán trong ngày", được ORS xếp hạng tín hiệu giao dịch mua/bán cao nhất trong ngày xét trên tất cả các chỉ tiêu toàn thị trường.
Nhà đầu tư chọn vào mã CK để xem thống kê chi tiết các tín hiệu giao dịch trong ngày của từng mã chứng khoán đó.