• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Tên ngắn Tên Sử dụng
AROON(14)Chỉ báo AroonDùng dể nhận biết giá chứng khoán đang có xu thế tăng hay giảm hoặc giao động trong một phạm vi giá nào đó.Đồng thời xác lập tín hiệu mua/bán
Bollinger Bands(20)Dãi biên độ biến động giá Bollinger Bands Xác định điểm mua/bán
Cảnh báo trạng thái biến động của giá chứng khoán
CCI(14)Chỉ số kênh giá hàng hóa - Commodity Channel IndexChỉ số CCI thiết kế dùng để chỉ ra xu hướng chu kỳ đang hình thành. Từ đó chỉ ra dấu hiệu mua/bán và sự phân kỳ tăng giá/giảm giá
DMI(14) SystemChỉ số sức mạnh xu hướng ADX và hệ thống giao dịch DMIChỉ ra xu hướng thị trường và sức mạnh của xu hướng đó.
EOM(14)Chỉ báo EOMChỉ báo EOM thể hiện mối tương quan giữa khối lượng và sự thay đổi của giá. Từ đó cho điểm mua/bán vàchỉ ra dấu hiệu phân kỳ tăng giá/giảm giá
MACDPhân kỳ và hội tụ của đường trung bình di động - Moving Average Convergence DivergenceChỉ ra xu hướng thị trường, dấu hiệu mua/bán và tín hiệu phân kỳ tăng giá và giảm giá. Đây là chỉ báo xác định xu hướng hiệu quả, nhưng những tín hiệu đưa ra chậm hơn so với các chỉ báo khác
MFI(14)Chỉ số dòng tiền - Money Flow IndexDùng để đo lường sức mạnh dòng tiền ra vào thị trường. Từ đó có thể xác định được điểm đỉnh và đáy tiềm năng, cũng như vùng xem xét bán ra hay mua vào. Ngoài ra, chỉ ra sự phân kỳ tăng/giảm giá chứng khoán
ORS-T4Chỉ báo ORS-T4Xác định điểm mua/bán khi có tín hiệu giao cắt
Nhận biết xu hướng giá chứng khoán trong ngắn hạn
PSARChỉ báo dừng và đảo chiều - Parabolic SARParabolic SAR là chỉ báo kết hợp giữa giá và thời gian để hình thành những điểm mua/bán và xu hướng của giá chứng khoán.
Ngoài ra, đây là công cụ xác định vùng đặt điểm dừng lỗ hiệu quả.
RSI(14)Chỉ số cường độ tương đối - Relative Strength IndexLà chỉ số sức mạnh tương quan, dùng để chỉ ra tình trạng quá mua/quá bán, xác định điểm mua/bán và sự phân kỳ tăng/giảm giá
SMA(7,13) SystemTrung bình động giản đơnPhản ánh xu hướng giá và cho ra các ngưỡng hỗ trợ/kháng cự.
Đưa ra tín hiệu mua/bán bằng việc kết hợp hai đường SMA
Stoch(14,5,3)Dao động ngẫu nhiên - Stochatis OscillatorChỉ ra tình trạng quá mua/quá bán, xác định điểm mua/bán và chỉ ra sự phân kỳ tăng giá/giảm giá. Đây là chỉ báo cho tín hiệu nhanh cho nên cần kết hợp với các chỉ báo khác để xác nhận lại tín hiệu
TRIX(12)Chỉ báo TRIX - Triple Exponential AverageTRIX là chỉ báo sử dụng để nhận biết sự phân kỳ và những trạng thái quá mua hay quá bán, đồng thời chỉ báo này cũng cho những tín hiệu mua và bán khá chính xác.
TRIX rất hữu dụng vì nó đã được lọc và loại bỏ những tín hiệu nhiễu do xu hướng ngắn hạn gây ra.