• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Giá trị cốt lõi của ORS được xây dựng dựa trên định hướng khách hàng, thực hiện cung cấp các dịch vụ chứng khoán một cách chuyên nghiệp và có chất lượng dựa trên các nền tảng cơ bản sau:


Đội ngũ nhân sự có trình độ chuyên môn, làm việc chuyên nghiệp, phục vụ tận tụy vì lợi ích của khách hàng.

Sản phẩm và dịch vụ đa dạng, phù hợp với nhu cầu của thị trường và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

Trình độ công nghệ tiên tiến với nhiều tiện ích và luôn được cải tiến nhằm mục đích hỗ trợ cho khách hàng trong quá trình đầu tư cũng như kiểm soát rủi ro trong quá trình kinh doanh.

Tiềm lực về tài chính mạnh và khả năng thu xếp tài chính tốt nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng

Liên kết chặt chẽ giữa các hoạt động kinh doanh bao gồm Môi giới, Tư vấn Tài chính Doanh nghiệp, Phân tích và đầu tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

Hệ thống kiểm soát tuân thủ được thực hiện bài bản và có hệ thống nhằm kiểm soát tốt nhất các rủi ro có thể phát sinh trong quá trình kinh doanh.