• Công ty Cổ phần chứng khoán Tiên Phong
  • (028)39118014

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ.


STT

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

ĐỊA CHỈ

TỶ LỆ

1

Bà Vũ Lê Thùy Linh

 

23.25%

2

Bà Nguyễn Thị Minh Loan

20.00%

3

Ông Nguyễn Huy Minh

 

6.00%