• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ.STT


 TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH


TỶ LỆ

1

Công ty Cổ Phần Hoàn Lộc Việt

Tầng 5A Cao ốc Master, số 42-43 Trần Cao Vân, Phường 06, Quận 03, Tp.HCM

5%

2

Bà La Mỹ Hoàng


5%

3

Ông Nguyễn Huy Minh

 

10%