• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Mã CK Sàn Từ ngày Đến ngày
Ngày Sàn Mã CK Đóng cửa Thay đổi % Mở cửa Cao nhất Thấp nhất NNGD ròng KLGD GTGD Dư mua Dư bán