• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Khi có tiền bán chứng khoán đang chờ về, Quý khách sẽ dễ dàng mua chứng khoán, rút hoặc chuyển tiền trước thời hạn T+4 thông qua dịch vụ Ứng trước tiền bán chứng khoán hoặc Ứng trước tự động để giao dịch trong phiên được nhanh chóng hơn. Chi tiết như sau:
Quý khách thực hiện tại quầy giao dịch, qua điện thoại hoặc trực tuyến qua hệ thống ORSTrade. 
Việc ứng tiền sẽ được thực hiện tự động vào cuối ngày khi quý khách có lệnh mua khớp, giúp quý khách tiết kiệm khoản phí ứng trước nếu lệnh mua không khớp. Tùy theo nhu cầu, Quý khách có thể đăng ký sử dụng dịch vụ Ứng trước tự động thông qua “Hợp đồng nguyên tắc Nhượng quyền nhận tiền bán chứng khoán tự động”.Áp dụng với khách hàng có giao dịch bán chứng khoán thanh toán qua ORS (ORS quản lý số dư tiền trên tài khoản tiền tổng tại ngân hàng liên kết);

Lệnh bán Khách hàng chưa đến ngày thanh toán (T+3);

Lệnh chưa ứng tiền hoặc đã ứng chưa hết lệnh;

Trong phiên giao dịch hoặc đã kết thúc phiên giao dịch lệnh phải khớp hết;

Khách hàng không (đang) sử dụng dịch vụ Hỗ trợ thanh toán của ORS.

Tiền tối đa có thể ứng trước =  (tiền bán chờ về / (1 + lãi suất ứng trước * số ngày ứng trước))

Để biết thêm thông tin chi tiết,

- Quý khách vui lòng liên hệ Bộ Phận Nghiệp vụ Môi giới qua số điện thoại: (08) 39144.290 số nội bộ 166 hoặc Các chi nhánh của ORS.Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý khách vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau:  Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý khách và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.