• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014


Trong quá trình hoạt động, ORS tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề với mục đích phổ biến những thông tin có tính thực tiễn, hữu ích dành cho các nhà đầu tư khi giao dịch chứng khoán. Các buổi hội thảo đã được sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư quan tâm. Những thông tin về các buổi hội thảo sắp tới sẽ được chúng tôi cập nhật trên trang chủ ngay khi có lịch trình.