• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Trong trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung (UPCOM), ORS sẽ tư vấn cho doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết để đưa cổ phiếu của doanh nghiệp vào giao dịch. 
Khảo sát và phân tích tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp. 

Rà soát và tư vấn hoàn thiện các điều kiện nhằm đáp ứng yêu cầu về niêm yết. 

Hướng dẫn thực hiện công bố thông tin đối với công ty niêm yết. 

Xây dựng hồ sơ đăng ký niêm yết, đăng ký lưu ký tập trung theo quy định. 

Tổ chức phiên giao dịch cổ phiếu đầu tiên trên thị trường tập trung.

Chứng khoán được giao dịch trên sàn UPCOM gồm:

Cổ phiếu của Công ty chưa đủ điều kiện niêm yết hoặc đã bị hủy niêm yết tại TTGDCK Hà Nội hay Sở GDCK TP.HCM; 

Trái phiếu chuyển đổi của Công ty  chưa đủ điều kiện niêm yết hoặc hủy niêm yết.


Phương thức giao dịch trên sàn UPCOM theo thỏa thuận bao gồm hai hình thức: 

Thỏa thuận điện tử là hình thức giao dịch trong đó đại diện giao dịch nhập lệnh với các điều kiện giao dịch đã được xác định và lựa chọn lệnh đối ứng phù hợp để thực hiện giao dịch; 

Thỏa thuận thông thường là hình thức giao dịch trong đó bên mua, bên bán tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch nhập thông tin vào hệ thống đăng ký giao dịch để xác nhận giao dịch này. 


Lưu ý khi giao dịch trên thị trường UPCOM: 

Khối lượng giao dịch tối thiểu là 10 cổ phiếu hoặc 10 trái phiếu. 

Đơn vị yết giá quy định đối với cổ phiếu là 100 đồng và không quy định đơn vị yết giá đối với trái phiếu. 

Mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu và 100.000 đồng/trái phiếu. 

Biên độ dao động giá là+/-10% đối với cổ phiếu và có thể thay đổi trong thời gian thực hiện. 

Thời gian giao dịch là từ 10-15h các ngày làm việc trong tuần (nghỉ giữa phiên từ 11h30-13h30). Để biết thêm thông tin chi tiết về đăng ký giao dịch UPCOM,

- Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tư vấn (Khách hàng doanh nghiệp) ĐT: (08) 39144 290 Số nội bộ 174. Email: CF@ors.com.vn  hoặc các chi nhánh của ORS.Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý doanh nghiệp vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau: Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.