• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

ORS tư vấn cho các công ty đại chúng thực hiện các thủ tục và dịch vụ hỗ trợ nhằm đưa cổ phiếu của doanh nghiệp chưa niêm yết vào giao dịch tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội. Khảo sát và phân tích hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Rà soát các thủ tục pháp lý và tư vấn nhằm đáp ứng các điều kiện đăng ký giao dịch.
Xây dựng quy trình công bố thông tin.
Xây dựng hồ sơ đăng ký lưu ký, hồ sơ đăng ký giao dịch.
Tổ chức giao dịch cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội.
Phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công bố thông tin.


Để biết thêm thông tin chi tiết về Niêm yết chứng khoán,

- Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tư vấn (Khách hàng doanh nghiệp) ĐT: (08) 39144 290 Số nội bộ 174. Email: CF@ors.com.vn  hoặc các chi nhánh của ORS.


Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý doanh nghiệp vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau: Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.