• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Khi doanh nghiệp có nhu cầu phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) nhằm huy động vốn phục vụ các mục đích kinh doanh, ORS sẽ tư vấn cho khách hàng thực hiện thông qua các phương thức:

- Phát hành chứng khoán riêng lẻ.

- Chào bán chứng khoán ra công chúng (bao gồm phát hành lần đầu ra công chúng).


Khảo sát và phân tích hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Rà soát các thủ tục pháp lý và tư vấn nhằm đáp ứng các điều kiện phát hành.
Xây dựng phương án phát hành phù hợp với từng điều kiện cụ thể.
Xây dựng hồ sơ chào bán tuân thủ các quy định của pháp luật và yêu cầu của doanh nghiệp.
Tổ chức giới thiệu về đợt chào bán chứng khoán của doanh nghiệp và tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm.
Hỗ trợ doanh nghiệp đàm phán các điều kiện liên quan đến chứng khoán phát hành như: giá cả, lãi suất, thời gian đáo hạn...
Xây dựng hợp đồng chào bán chứng khoán và tổ chức thực hiện.
Tổ chức thực hiện bán đấu giá (trường hợp chào bán ra công chúng).
Tổ chức phân phối chứng khoán.

Thực hiện công bố thông tin, các quy định khác nhằm hoàn tất đợt chào bán chứng khoán.


Để biết thêm thông tin chi tiết về Phát hành chứng khoán,

- Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tư vấn (Khách hàng doanh nghiệp) ĐT: (08) 39144 290 Số nội bộ 174. Email: CF@ors.com.vn  hoặc các chi nhánh của ORS.


Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý doanh nghiệp vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau: Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.