• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Trong trường hợp doanh nghiệp là Công ty TNHH (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài), có nhu cầu chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần nhăm tăng tính linh hoạt trong việc huy động vốn và kêu gọi đầu tư, ORS sẽ tư vấn cho khách hàng thực hiện một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất nhằm đáp ứng yêu cầu của khách hàng.Xây dựng lộ trình chuyển đổi doanh nghiệp. 

Xây dựng cơ cấu cổ đông và các điều kiện chuyển đổi.
Điều kiện về tiếp tục được hưởng ưu đãi đầu tư sau khi chuyển đổi.
Xây dựng hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp.
Làm việc với cơ quan chức năng nhằm hoàn tất thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp.
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập.
Để biết thêm thông tin chi tiết về Chuyển đổi hình thức pháp lý,

- Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tư vấn (Khách hàng doanh nghiệp) ĐT: (08) 39144 290 Số nội bộ 174. Email: CF@ors.com.vn  hoặc các chi nhánh của ORS.


Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý doanh nghiệp vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau: Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.