• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Nhu cầu xác định giá trị doanh nghiệp với các mục đích rất đa dạng như: Phục vụ mục đích chào bán cổ phiếu của doanh nghiệp, tái cơ cấu cổ đông hoặc cổ phần hoát. ORS mang đến cho khách hàng dịch vụ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tuân thủ các quy định của Nhà nước và phù hợp với các thông lệ quốc tế. Khảo sát và tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính, tình trạng tài sản của doanh nghiệp.
Kiểm kê tình hình tài sản, đối chiếu công nợ của doanh nghiệp, tư vấn xử lý tài sản thừa, thiếu , công nợ khó đòi (trường hợp xác định giá trị doanh nghiệp theo phương pháp tài sản).
Phân tích, đánh giá hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của doanh nghiệp.
Xây dựng kế hoạch kinh daonh, kế hoạch tài chính làm cơ sở định giá.

Xây dựng giá trị doanh nghiệp theo các phương pháp phù hợp.Để biết thêm thông tin chi tiết về Xác định giá trị doanh nghiệp,

- Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tư vấn (Khách hàng doanh nghiệp) ĐT: (08) 39144 290 Số nội bộ 174. Email: CF@ors.com.vn  hoặc các chi nhánh của ORS.


Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý doanh nghiệp vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau: Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.