• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014
Trong quá trình hoạt động, do sự thay đổi về quy mô hoạt động, ngành nghề kinh doanh, bộ máy quản lý và/ hoặc do tình hình thị trường có nhiều biến động như: lãi suất, giá cả, đối thủ cạnh tranh, việc tái cấu trúc tình hình tài chính nhằm đảm bảo tính phù hợp với những thay đổi, nâng cao tính hiệu quả trong việc sử dụng vốn của doanh nghiệp là một yêu cầu mang tính tất yếu. Với dịch vụ tư vấn tái cấu trúc tài chính của ORS, chúng tôi mang đến cho các doanh nghiệp những giải pháp tài chính hiệu quả.Đánh giá hiện trạng tình hình tài chính thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản.

Phân tích cơ cấu và biến động của tài sản và nguồn vốn.
Phân tích tình hình và khả năng thanh toán.
Phân tích mức độ tạo tiền và tình hình lưu chuyển tiền tệ.
Phân tích hiệu quả sử dụng vốn.
Phân tích rủi ro tài chính và dự báo nhu cầu tài chính.
Phân tích chi phí sử dụng vốn.
Xác định cơ cấu vốn tối ưu.
Xây dựng kế hoạch tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp.
Thiết lập các giải pháp tối ưu để cải thiện tình hình tài chính doanh nghiệp.
Triển khai các biện pháp để tái cấu trúc cơ cấu tài chính hiện tại.
Đánh giá quá trình tái cấu trúc và đề xuất phương án cải thiện.

Tư vấn những vấn đề phát sinh sau tái cấu trúc.Để biết thêm thông tin chi tiết về Tái cấu trúc tài chính,

- Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tư vấn (Khách hàng doanh nghiệp) ĐT: (08) 39144 290 Số nội bộ 174. Email: CF@ors.com.vn  hoặc các chi nhánh của ORS.


Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý doanh nghiệp vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau: Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.