• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau của bên mua và bên bán, việc chia tách, sáp nhập và mua bán doanh nghiệp tại Việt Nam đang từng bước được diễn ra và là vấn đề được các nhà đầu tư quan tâm. Đứng trước cơ hội đó, ORS đã xây dựng đội ngũ tư vấn với các chuyên gia tài chính có chuyên môn, phối hợp với các định chế tài chính nước ngoài có kinh nghiệm trong lĩnh vực Mua bán và Sáp nhập (M&A), các công ty luật quốc tế đang hoạt động tại Việt Nam triển khai thực hiện dịch vụ tư vấn M&A tại thị trường Việt Nam.Tư vấn xây dựng kế hoạch làm việc, quy trình phối hợp và thành lập ban chuyên trách của doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp đối với thương vụ M&A.
Thu thập và phân tích, đánh giá sơ bộ các công ty mục tiêu; Tư vấn lựa chọn các công ty mục tiêu phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp.
Tư vấn rà soát và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện M&A.
Tư vấn tiếp xúc với doanh nghiệp mục tiêu và ký các biên bản thỏa thuận về cam kết bảo mật thông tin và các điều kiện sơ bộ về kế hoạch hợp tác giữa các bên.
Thu thập thông tin, phân tích, đánh giá công ty mục tiêu.
Xây dựng kế hoạch thương thảo, đàm phán với các công ty mục tiêu về các điều kiện của hợp đồng M&A, lập dự thảo hợp đồng.
Tổ chức thương thảo, đàm phán các điều kiện của hợp đồng M&A.
Ký kết hợp đồng và tổ chức thực hiện.

Kết thúc hợp đồng.Để biết thêm thông tin chi tiết về Mua bán & Sáp nhập,

- Quý doanh nghiệp vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Tư vấn (Khách hàng doanh nghiệp) ĐT: (08) 39144 290 Số nội bộ 174. Email: CF@ors.com.vn  hoặc các chi nhánh của ORS.


Để góp ý về dịch vụ, hoặc phản ánh về thái độ phục vụ của nhân viên,

- Quý doanh nghiệp vui lòng nhập vào nội dung theo đường dẫn sau: Góp ý với ORS


Chúng tôi luôn tiếp nhận ý kiến đóng góp của Quý doanh nghiệp và luôn cố gắng hoàn thiện để phục vụ ngày một tốt hơn.