• Công ty Cổ phần chứng khoán Phương Đông
  • (028)39118014

Ngoài các dịch vụ trên, ORS còn thực hiện các dịch vụ tài chính khác nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng, 

mang đến cho khách hàng các dịch vụ trọn gói và giá trị gia tăng khi sử dụng dịch vụ tư vấn của ORS.

 

 

Bảo lãnh phát hành chứng khoán.
Tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
Tư vấn xây dựng báo cáo thường niên.
Tư vấn xây dựng quy trình công bố thông tin.

 

 

 

Cảm ơn Quý doanh nghiệp đã tin tưởng và sử dụng

dịch vụ tư vấn tại  công ty chúng tôi.