Giá một cuộn dây điện Cadivi là bao nhiêu?

  MSP   TÊN SẢN PHẨM   ĐVT GIÁ ĐẠI LÝ CHƯA CÓ THUẾ GTGT GIÁ ĐẠI LÝ CÓ THUẾ GTGT (A) (B) (C) (1) (2) 102100 Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)     1021004 VC-1,5(F 1,38) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) mét 3,080 3,388 1021006 VC-2,5(F 1,77) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) mét 4,920 5,412 1021008 VC-4,0(F 2,24) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) mét 7,650 8,415 1021010 VC-6,0(F 2,74) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) mét 11,230 12,353 1021013 VC-10,0(F 3,56) – 450/750V – (TCVN 6610-3:2000) mét 18,820 20,702   Dây đồng đơn cứng bọc PVC -300/500V -TCVN 6610-3     1020101 VC-0,50(F 0,80) – 300/500V mét 1,240 1,364 1020102 VC-0,75(F 0,97) – 300/500V mét 1,640 1,804 1020104 VC-1,00(F 1,13) – 300/500V mét 2,090 2,299   Dây nhôm đơn cứng bọc PVC -0.6/1kV -TCCS 10A     2020205 VA-7 (F 3,00)-0.6/1kV mét 2,440 2,684 102110 Dây điện bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)     0   1021102 VCm-0,5 (1×16/0.2 ) -300/500V mét 1,280 1,408 1021103 VCm-0,75 (1×24/0,2 ) -300/500V mét 1,720 1,892 1021104 VCm-1.0 (1×32/0,2 ) -300/500V mét 2,200 2,420 Dây điện bọc nhựa PVC -450/750V -TCVN 6610-3 (ruột đồng)     0   1021106 VCm-1.5-(1×30/0.25)–450/750V – (TCVN 6610-3:2000) mét 3,250 3,575 1021108 VCm-2.5-(1×50/0.25)–450/750V  – (TCVN 6610-3:2000) mét 5,190 5,709 1021110 VCm-4-(1×56/0.30)–450/750V  – (TCVN 6610-3:2000) mét 8,020 8,822 1021112 VCm-6-(7×12/0.30)–450/750V  – (TCVN 6610-3:2000) mét 12,020 13,222 1021113 VCm-10 (7×12/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 21,500 23,650 1021114 VCm-16 (7×18/0.4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 31,500 34,650 1021115 VCm-25 (7×28/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 48,400 53,240 1021116 VCm-35 (7×40/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 68,300 75,130 1021117 VCm-50 (19×21/0,4) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 100,500 110,550 1021118 VCm-70 (19×19/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 137,800 151,580 1021119 VCm-95 (19×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 180,700 198,770 1021120 VCm-120 (19×32/0.5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 228,700 251,570 1021121 VCm-150 (37×21/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 295,900 325,490 1021122 VCm-185 (37×25/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 350,800 385,880 1021123 VCm-240 (61×20/0,5) – 450/750V-(TCVN 6610-3:2000) mét 464,100 510,510 Dây điện mềm bọc nhựa PVC -300/500V -TCVN 6610-5 (ruột đồng)     0   1021503 VCmo-2×0.75-(2×24/0.2)-300/500V mét 4,140 4,554 1021504 VCmo-2×1.0-(2×32/0.2)-300/500V mét 5,170 5,687 Dây điện mềm bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10B:2011 (ruột đồng)     0   1021506 VCmo-2×1.5-(2×30/0.25) -0.6/1kV mét 7,210 7,931 1021508 VCmo-2×2.5-(2×50/0.25) -0.6/1kV mét 11,580 12,738 1021510 VCmo-2×4-(2×56/0.3) -0,6/1KV mét 17,480 19,228 1021512 VCmo-2×6-(2x7x12/0.30) -0,6/1KV mét 26,000 28,600 102120 Dây điện bọc nhựa PVC -0.6/1kV -TCCS 10C:2011 (ruột đồng)     0   1021202 VCmd-2×0.5-(2×16/0.2) – 0,6/1kV mét 2,440 2,684 1021203 VCmd-2×0.75-(2×24/0.2) – 0,6/1kV mét 3,440 3,784 1021204 VCmd-2×1-(2×32/0.2) – 0,6/1kV mét 4,430 4,873 1021206 VCmd-2×1.5-(2×30/0.25) -0,6/1kV mét 6,240 6,864 1021208 VCmd-2×2.5-(2×50/0.25) – 0,6/1KV mét 10,180 11,198 Cáp điện lực hạ thế – 450/750V – TCVN 6610:3 (ruột đồng)     0   1040102 CV-1.5 (7/0.52) – 450/750V (TCVN 6610-3:2000) mét 3,290 3,619 1040104 CV-2.5 (7/0.67) – 450/750V  (TCVN 6610-3:2000) mét 5,360 5,896 1040106 CV-4 (7/0.85) – 450/750V  (TCVN 6610-3:2000) mét 8,030 8,833 1040108 CV-6 (7/1.04) – 450/750V  (TCVN 6610-3:2000) mét 11,720 12,892 1040110 CV-10 (7/1.35) – 450/750V  (TCVN 6610-3:2000) mét 19,600 21,560 1040201 CV -16-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 30,400 33,440 1040203 CV -25-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 47,900 52,690 1040205 CV -35-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 66,000 72,600 1040208 CV -50-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 92,100 101,310 1040212 CV -70-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 129,000 141,900 1040217 CV -95-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 178,200 196,020 1040219 CV -120-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 226,500 249,150 1040223 CV -150-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 290,200 319,220 1040227 CV -185-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 348,000 382,800 1040230 CV -240-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 457,100 502,810 1040235 CV -300-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 572,700 629,970 1040239 CV -400-750V -TCVN 6610:3-2000 mét 756,100 831,710
Mọi Người Xem :   Samsung Galaxy A50 64GB | Giá rẻ, chính hãng, nhiều khuyến mãi

Source: https://ors.com.vn
Category : Hỏi Đáp

Related Posts

About The Author

Add Comment