MÁY BƠM NƯỚC 2 NGỰA (Hp) – 1.5Kw GIÁ BÁN LẺ 2022 CHIẾT KHẤU CAO

TT

Model

Nguồn/ Nhiệt độ

HP

Cột áp
M

Lưu lượng Lít/Phút

Đường kính Hút-xả

Gía bán đã bao gồm VAT 10%

    1 Giá máy bơm 2 ngựa Ebara CDX 120 / 20 380 / 90 2 37.5 – 28.6 50-160 49-34 11,559,000   2 Giá máy bơm 2 ngựa Ebara CDXM 200 / 20 220 / 90 2 31-23 80-250 49-34 11,248,000   3 Giá máy bơm 2 ngựa Ebara CDX 200 / 20 380 / 90 2 80-250 80-250 49-34 11,470,000   4 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CDX 70/20 380 / 60 2 60-44 20-80 42-34 12,848,000   5 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara 2CDXM 70/20 220 / 60 2 60-44 20-80 42-34 12,742,000   6 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara 2CDX 120 / 20 380 / 60 2 51.5 – 36.5 40-150 42-34 14,360,000   7 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara 2CDXM 120 / 20 220 / 60 2 51.5 – 36.5 40-150 42-34 14,827,000   8 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CD120 / 20 380 / 90 2 37.5 – 28.6 50-160 42-34 14,715,000   9 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CDM 120 / 20 220 / 90 2 37.5 – 28.6 50-160 42-34 14,837,000   10 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CD 200 / 20 380 / 90 2 31-23 80-250 49-34 15,071,000   11 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CDM 200 / 20 220 / 90 2 31-23 80-250 49-34 15,164,000   12 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara + CMA 2.00 M 220 / 90 2 47-38 20-120 42-34 8,626,000   13 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CMA 2.00 T 380 / 90 2 47-38 20-120 42-34 8,626,000   14 Máy bơm nước 2 ngựa Ebara CMB 2.00 M
Mọi Người Xem :   Giá chụp X-quang bao nhiêu tiền, có đắt không?
220 / 90 2 28.7 – 21 100 – 28 60-42 8,936,000   15 Giá máy bơm nước 2HP Ebara CMB 2.00 T 380 / 90 2 28.7 – 21 100 – 280 60-42 8,825,000   16 Giá máy bơm nước 2HP Ebara CDA 2.00 M 220 / 90 2 60.5 – 32.5 20-110 42-34 10,647,000   17 Giá máy bơm nước 2HP Ebara CDA 2.00 T 380 / 90 2 60.5 – 32.5 20-110 42-34 10,625,000   18 Giá máy bơm nước 2HP Ebara MATRIX 3-9 T / 1.5 380 / 110 2 94-36 20-80 34-34 16,805,000   19 Máy bơm nước 2HP Ebara MATRIX 3-9 T / 1.5 M 220 / 110 2 94-36 20-80 34-34 16,374,000   20 Giá máy bơm 2HP Ebara MATRIX 10-4 T / 1.5 380 / 110 2 44.5 – 11.6 60-250 49-42 14,582,000   21 Giá máy bơm 2HP Ebara EVM 3 13N5 / 1.5 380V 2 109 – 43 20-75 34-34 31,654,000   22 Giá máy bơm nước 2HP Ebara EVM 3 15N5 / 1.5 380V 2 125 – 49.5 20-75 34-34 33,808,000   23 Máy bơm 2HP Ebara EVMS 3 13N5 Q1BEGE / 1.5 380V 2 91.5 – 54.5 20-75 34-34 27,270,000   24 Máy bơm 2HP Ebara EVMS 3 15N5 Q1BEGE / 1.5 380V 2

 106-62.5

20-75 34-34 28,055,000   25 Giá máy bơm Ebara EVMS 5 7N5 Q1BEGE / 1.5 380V 2 63-35. 7 40-130 42-42 23,816,000   26 Giá máy bơm 2H p Ebara EVMS 10 3N5 Q1BEGE / 1.5 380V 2 31.8 – 14.7 75-250 49-49 25,476,000   27 Máy bơm nước 2HP EVMSG 3 13N5 Q1BEGE / 1.5 380V 2 91.5 – 54.5 20-75 34-34 25,207,000   28 Máy bơm nước 2HP EVMSG 3 15N5 Q1BEGE / 1.5
Mọi Người Xem :   Sữa DELICAL giá bao nhiêu tiền, bán ở đâu chính hãng? - H&H Nutrition
380V 2 106 – 62.5 20-75 34-34 25,969,000   29 Máy bơm nước 2HP EVMSG 10 3N5 Q1BEGE / 1.5 380V 2 31.8 – 14.7 75-250 49-49 22,560,000   30 Máy bơm nước 2HP EVMSG1 27F5 / 1.5 380V 2 151 – 95.5 12-40 34-34 33,930,000   31 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 29F5 / 1.5 380V 2 163 – 103 12-40 34-34 34,980,000   32 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 32F5 / 1.5 380V 2 179 – 113 12-40 34-34 38,070,000   33 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 34F5 / 1.5 380V 2 191 – 120 12-40 34-34 38,840,000   34 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG1 37F5 / 1.5 380V 2 207 – 131 12-40 34-34 40,340,000   35 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 13F5 / 1.5 380V 2 91.5 – 54.5 20-75 34-34 23,310,000   36 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 14F5 / 1.5 380V 2 98.5 – 58.5 20-75 34-34 23,360,000   37 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 15F5 / 1.5 380V 2 106 – 62.5 20-75 34-34 24,480,000   38 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG3 16F5 / 1.5 380V 2 113 – 67 20-75 34-34 24,950,000   39 Máy bơm nước 2 ngựa EVMSG5 6F5 / 1.5 380V 2 54-30. 6 40-130 42-42 21,850,000   40 Máy bơm 2H p Ebara EVMSG5 7F5 / 1.5 380V 2 63-35. 7 40-130 42-42 22,580,000   41 Máy bơm 2H p Ebara EVMSG10 3F5 / 1.5 380V 2 31.8 – 14.7 75-250 49-49 23,080,000   42 Máy bơm 2H p Ebara 3M 32-160 / 1.5 380 / 90 2 28-17 100 – 333 60-42 16,427,000   43 Máy bơm 2H p Ebara MD 32-160 / 1.5 380 / 90 2 27-20. 5 100 – 280 60-42 11,241,000   44 Máy bơm 2H p Ebara 3D 32-160 / 1.5
Mọi Người Xem :   [New] 2021 xe máy wave alpha 50cc giá bao nhiêu cho học sinh
380 / 90 2 27-16 100 – 333 60-42 13,067,000   45 Máy bơm 2H p Ebara 3D 40-125 / 1.5 380 / 90 2 18-6 200 – 700 76-49 13,070,000   46 Máy bơm 2H p Ebara DWO 200 380 / 90 2 12.7 – 5.8 100 – 750 60-60 13,782,000   47 Máy bơm 2H p Ebara BEST 5 380 / 50 2 18.4 – 5 20-360 49 18,064,000   48 Máy bơm 2H p Ebara DW VOX 200 380 / 40 2

12.5-1.6

100 – 700 60 22,471,000  

Source: https://ors.com.vn
Category : Hỏi Đáp

Related Posts

About The Author

Add Comment